Εμπλοκή ανασφάλιστου οχήματος

 

Αν είστε εμπλεκόμενοι σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα με ανασφάλιστο όχημα στην Κύπρο για το οποίο δεν ευθύνεστε και  ζητάτε αποζημίωση από το Ταμείο, θα πρέπει να:

 

Αν πρόκειται για υλική ζημιά μόνο:

(α) να ειδοποιήσετε την Αστυνομία πληροφορώντας την για την εμπλοκή ανασφάλιστου οχήματος,

(β) να ειδοποιήσετε το Ταμείο να επιθεωρήσει τη ζημιά του οχήματός σας πριν την έναρξη των επιδιορθώσεων,

(γ) να υποβάλετε απαίτηση πάνω στο καθορισμένο έντυπο, προσκομίζοντας Τίτλο Ιδιοκτησίας και το Πιστοποιητικό Ασφάλισης του οχήματος σας που ίσχυε κατά την ημέρα του ατυχήματος,

 

 

Αν πρόκειται για σωματικές βλάβες μόνο:

(α) να ειδοποιήσετε την Αστυνομία πληροφορώντας την για την εμπλοκή ανασφάλιστου οχήματος,

(β) να υποβάλετε απαίτηση πάνω στο καθορισμένο έντυπο

(γ) να επισυνάψετε επίσης όλα τα ιατρικά πιστοποιητικά και δικαιολογητικά,

(δ) να προσκομιστούν όλα τα αναγκαία  στοιχεία και έγγραφα

 

 

Αν πρόκειται για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες:

Όλα τα προαναφερόμενα

 

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που η Αστυνομία αρνείται να προσέλθει στη σκηνή του ατυχήματος για τον λόγο ότι δεν υπάρχουν σωματικοί τραυματισμοί, θα πρέπει να αναφέρετε αν εμπλέκεται είτε ανασφάλιστο, είτε αλλοδαπό όχημα, είτε έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε άλλο ποινικό αδίκημα π.χ. παράβαση φώτων τροχαίας, καθώς και άλλες συνθήκες που απαιτούν την παρουσία της Αστυνομίας στη σκηνή.