Εμπλοκή οχημάτων με ξένες πινακίδες

 

 Αν έχετε εμπλακεί σε ατύχημα στη Κύπρο με όχημα με ξένες πινακίδες εγγραφής, θα πρέπει να:

 

-  Καλέσετε την αστυνομία να παραστεί και να καταγράψει το ατύχημα.

-  Σημειώσετε τους αριθμούς εγγραφής του ξένου οχήματος και την χώρα προέλευσής  του.

-  Ζητήσετε από τον ξένο οδηγό να παρουσιάσει την Πράσινη Κάρτα  ή το συμβόλαιο ασφάλισης του.

-   Επικοινώνησε με το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης το συντομότερο.  

 

  • Αν η ξένη ασφαλιστική εταιρεία έχει διορίσει  Ανταποκριτή στην Κύπρο, το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης θα σας υποδείξει να επικοινωνήσετε με τον Ανταποκριτή της ξένης ασφαλιστικής εταιρείας.
  • Αν η ξένη ασφαλιστική εταιρεία δεν έχει διορίσει  Ανταποκριτή στην Κύπρο, το Γραφείο μας (MIF) θα χειριστεί την υπόθεσή σας  με βάση τους όρους της Ενοποιημένης Συμφωνίας.

 

Το Ταμείο μας θα πρέπει να  επιθεωρήσει την ζημιά του οχήματος σας πριν την έναρξη των επιδιορθώσεων. Επίσης θα πρέπει να υποβάλετε απαίτση πάνω στο καθορισμένο έντυπο, προσκομίζοντας τον τίτλο ιδιοκτισίαςα και το πιστοποιητικό ασφάλισης του οχήματος σας που ίσχυε κατά την ημέρα του ατυχήματος.  Σε περίπτωση σωματικής βλάβης, να επυσυνάψετε επίσης όλα τα ιατρικά πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.